Beloon consumenten die groene energie nemen: schrap de ODE

Een groot deel van de energierekening wordt bepaald door verschillende overheidsheffingen en belastingen, zoals de ODE. Deze worden steeds vaker ingezet om de energietransitie te bekostigen. Het gevolg is een stijgende energierekening en een dalend draagvlak onder consumenten voor die energietransitie. Daarom komt Essent met een alternatief plan dat het maken van duurzame keuzes moet stimuleren én belonen. Kern van het verhaal: geen ODE op groene stroom en groen gas.

De energierekening neemt soms een flinke hap uit het besteedbaar inkomen van consumenten. Het is dan ook niet zo gek dat deze veelvuldig onderwerp van gesprek is. Op die rekening staat ook de ODE, Opslag Duurzame Energie. Deze werd op 1 januari 2013 ingevoerd met als doel om inkomsten te generen voor de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+/SDE++). Deze subsidies worden gebruikt om hernieuwbare energieprojecten en projecten die CO2-uitstoot verlagen te stimuleren.

Verkeerd signaal

Sinds de invoering is de ODE elk jaar gestegen. En ook op Prinsjesdag vorige maand is aangekondigd dat de tarieven wederom gaan stijgen. Daarmee wordt de energierekening nog duurder. De ODE maakt de rekening niet alleen duurder, het geeft ook een verkeerd signaal af. Nu houdt de ODE geen rekening met het soort energie dat je verbruikt. Of het nu grijs is of groen, je betaalt hoe dan ook een Opslag Duurzame Energie. Dat zet een rem op het draagvlak voor de energietransitie. Ik pleit voor een systeem waarbij ik onze klanten het perspectief geef dat verduurzamen loont. Het liefst zo snel mogelijk, zodat mensen gaan nadenken over duurzame alternatieven en hopelijk zelf de energietransitie gaan aanjagen door te kiezen voor groen. En heel belangrijk; niet grijs, maar groen wordt daarmee de standaard.

Vergroenen loont

In ons plan stellen wij voor de ODE te schrappen voor consumenten die kiezen voor groene stroom én groen gas. Neemt een consument een van beiden, dus groene stroom óf groen gas, dan wordt het bedrag voor de ODE verlaagd. Door te kiezen voor groene energie daalt de energierekening én wordt bijgedragen aan de energietransitie. Bij grijze stroom en gas blijft de heffing in tact. En daarmee loont het om duurzame keuzes te maken en te laten zien dat je als consument zelf invloed hebt op een betaalbare energierekening.

De ODE is nu gekoppeld aan de energieconsumptie, waarbij deze gelijk is voor zowel duurzame energie als fossiel gas en grijze stroom. In ons voorstel wordt de ODE niet gebaseerd op de hoeveel dat iemand consumeert, maar op de CO2 inhoud van de gekochte energie. Waar vergroenen loont, wordt de rekening in dit voorstel dus bij de vervuiler gelegd. Wat de daadwerkelijke CO2-prijs wordt en of hierin onderscheid bestaat tussen sectoren, is een politieke keuze.

Besparing tot wel 200 euro per jaar

Onze plannen zijn doorgerekend door onderzoeksbureau Berenschot. Deze berekeningen tonen aan dat duurzame keuzes voor alle groepen leiden tot een lagere energierekening. Gemiddeld kan de besparing oplopen tot wel 200 euro per jaar.

Dit alternatieve ODE-plan is niet alleen goed voor de portemonnee van consumenten en bedrijven, maar zorgt er ook voor dat de markt voor groen op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd. De vraag naar duurzame energie zal stijgen, waardoor investeringen in duurzame energieprojecten sneller zijn terug te verdienen en minder subsidie nodig is. Een win-win: consumenten en bedrijven investeren in de energietransitie en verlagen tegelijkertijd hun energierekening èn de subsidiepot.

Politiek is nu aan zet

Draagvlak voor de energietransitie is essentieel. Ook met de verkiezingen in zicht roep ik de politiek op dit plan te bestuderen en te omarmen. We zijn gebaat bij een energietransitie die voor iedereen toegankelijk is. Dat iedereen mee kan doen én er profijt van kan hebben. Betaalbaarheid van de groene energierekening staat daarbij voorop.

Ons plan is uitgewerkt in een paper. Deze is aan te vragen via corporate.affairs@essent.nl.

Bron: Nieuws van Essent rss feed – Bekijk hier de energie aanbiedingen van Essent en van Essent Zakelijk

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie