Blockchain; hype of de grote disrupter?

Blockchain, met als bekendste voorbeeld bitcoin, maakt digitaal vertrouwen mogelijk: informatie-uitwisseling is altijd correct en veilig. Daar waar een tussenpersoon bij een proces betrokken is, kan blockchain de controlerende functie van de tussenpersoon, of leverancier, overnemen. Dat zorgt voor een ontwrichting van het systeem zoals we dat nu kennen, maar het biedt vooral kansen voor vernieuwing – bijvoorbeeld bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

(Vervolg onder foto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Duitsland experimenteert ons moederbedrijf innogy met het programma Share & Charge. Dat is een netwerk van private laadpalen voor elektrische auto’s. Consumenten melden hun eigen laadpaal aan in een app. Andere gebruikers van de app kunnen deze laadpalen gebruiken wanneer deze vrij zijn. De onderlinge verrekening van de energiekosten geschiedt rechtstreeks via de blockchain. Bijkomend voordeel: de toegankelijkheid tot laadpalen wordt vergroot en e-mobility gestimuleerd. In potentie kan op deze manier ook zelf opgewekte stroom via zonnepanelen worden verhandeld. We zetten hiermee belangrijke stappen in de energietransitie door consumenten het stuur in handen te geven. En dit is maar één van de velen voorbeelden.

Met blockchain kunnen complete bedrijfstakken en markten worden getransformeerd en nieuwe verdienmodellen worden gecreëerd. Toch zien we in de praktijk dat blockchain maar mondjesmaat van de grond komt. Wat houdt de grote doorbraak van blockchain in Nederland tegen?

innogy organiseerde de dialoogsessie, i-talk genaamd, met leidende bedrijven, organisaties en overheden om te bespreken hoe blockchain tot wasdom kan komen in Nederland. Dit leidde tot de volgende actie agenda:

  1. Begin op kleine schaal. Expirimenteer.
  2. Zorg voor heldere regels (maar niet teveel)
  3. Nederland, blijf sterk aanwezig in de kopgroep
  4. Zorg voor maatschappelijke acceptatie
  5. Trek geld uit voor fundamenteel (niet alleen technisch onderzoek
  6. Creëer ecosystemen 

Deze punten zijn uitgediept in de white paper ‘Blockchain; hype of de grote disrupter?' Deze is hier te downloaden.

Bron: Nieuws van Essent rss feed – Bekijk hier de energie aanbiedingen van Essent en van Essent Zakelijk

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie