Samenwerking nodig om steden ook in de toekomst leefbaar te houden

Wereldwijd verstedelijken landen in een hoog tempo. Naar verwachting zal in 2050 ruim 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. In Nederland wonen nu al de meeste mensen in steden of stedelijke agglomeraties.

De druk op de stad neemt dus toe en dat roept vragen op over de inrichting van de stad en over slimme oplossingen die de leefbaarheid, bereikbaarheid, bevoorrading, mobiliteit, gezondheid en veiligheid in de stad waarborgen.

Voor innogy is vooral de vraag interessant hoe we de nagenoeg onverzadigbare vraag naar energie van de steden beantwoorden, zonder de aarde uit te putten. Want in 2050 moet de wereld ook nog eens CO2-neutraal zijn.

Patrick Lammers, Country Chair van innogy in Nederland, sprak tijdens een dialoogsessie, i-talk genaamd, met vertegenwoordigers van leidende bedrijven, organisaties en overheden over hoe er in Nederland op een efficiënte en effectieve manier gewerkt kan worden aan de stad van de toekomst.

Uit die sessie kwamen vijf agendapunten om de stad van de toekomst vorm te geven. Deze zijn opgenomen in de white paper die hier te downloaden is.

(Vervolg onder foto)

 

De vijf agendapunten:

 • Begin bij bewoners
  • Zij hebben goede ideeën over energiebesparing, klimaatadaptie of andere ingrepen die de stad leefbaar kunnen houden.
 • Kijk verder dan technologie
  • Een smart city is een geen stad vol sensors, maar een stad vol slimme beslissingen. De energietransitie in de stad vergt ook een sociale transitie.
 • Bestuurders, politiek: doe aan zelfreflectie
  • De veranderingen in de maatschappij gaan harder dan de politiek aankan.
 • Zorg voor goed ruimtelijk beleid
  • De trek naar de stad leidt tot verdringingseffecten. Een landelijke visie op stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke inrichting is dringend gewenst
 • Zoek de samenwerking op
  • Verstedelijking plaatst alle partijen en alle sectoren voor uitdagingen. We zullen urban solutions moeten vinden om de stand ook op lange termijn leefbaar te houden. Dat kan alleen gezamenlijk. Door de kracht en de vindingrijkheid van afzonderlijke sectoren slim te koppelen.

Bron: Nieuws van Essent rss feed – Bekijk hier de energie aanbiedingen van Essent en van Essent Zakelijk

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie