Stap voor stap naar aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken, oftewel de wijkgerichte aanpak. Een belangrijke stap in het verduurzamen van 1,5 miljoen woningen voor 2030, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. Een thema dat veel mensen bezighoudt de laatste tijd. Niet alleen in de media en de politiek, maar ook onder consumenten is het onderwerp van gesprek. En natuurlijk leeft het ook bij ons in de energiebranche.

Zorgen wegnemen met andere aanpak

De wijkgerichte aanpak gaat helaas nog met wat horten en stoten. Bewoners en gemeenten hebben wisselende ervaringen in hun weg naar aardgasvrij. Op sommige plekken boeken ze goede voortgang, elders liggen projecten achter op schema. Ook Minister Knops spreekt in een evaluatie van het programma ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ over een complex en arbeidsintensief proces. Wijken van het aardgas halen is nog niet zo gemakkelijk, zoveel is duidelijk. Het kost tijd én geld. Zorgen daarover zijn terecht. Maar laten we niet bij de pakken neerzitten. Wat mij betreft nemen we die zorgen weg door eerst te starten met een andere aanpak tegen lage maatschappelijke kosten. Namelijk door te isoleren en waar mogelijk een hybride warmtepomp te plaatsen. De klimaatdoelstelling voor 2030 om CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen, kunnen we met isolatie namelijk al grotendeels realiseren.

Stapsgewijs werkt beter

Om van de energietransitie een succes te maken, moeten gemeenten niet alleen kijken naar het moment dat een wijk van het aardgas gaat. Ze moeten juist óók oog hebben voor de tussenstappen tot het daadwerkelijk zover is. Een stapsgewijze aanpak die begint bij energiebesparing sluit namelijk beter aan bij de portemonnee van de consument. Het ondersteunt de wijkgerichte aanpak. De stap om ook echt van het aardgas af te gaan, wordt namelijk gemakkelijker. Woningen in één keer van het gas afhalen, kost gewoon veel geld. De meeste mensen hebben dat geld niet, subsidies zijn vooralsnog ontoereikend en het gaat vaak te snel. Het kost vervolgens veel moeite om huiseigenaren mee te krijgen, zoals uit de proeftuinen blijkt. Het verduurzamen van huizen loopt zo onnodig vertraging op.

Beleid, communicatie en financiering

Om op korte termijn woningen te verduurzamen is allereerst helder beleid en eenduidige communicatie nodig. Te vaak zijn er nog tegenstrijdige berichten over wat slimme stappen zijn om te zetten. Hoe maak je een woning of gebouw duurzaam? Ook willen woningeigenaren graag weten wat sowieso verstandige maatregelen zijn, onafhankelijk van het nu nog onbekende alternatief voor aardgas. Helderheid in beleid en communicatie hierover mist nu. Daarnaast moeten we beter kijken naar de manieren om tussenstappen te financieren. Het minimale leenbedrag en rentepercentage van leningen voor verduurzamingsmaatregelen zijn vaak te hoog voor consumenten met wat minder budget. Het onlangs opgerichte Warmtefonds helpt hopelijk meer huizenbezitters om hun woning stap voor stap te verduurzamen. Op een manier die past bij hun tempo en portemonnee.

Isolatie als basis in de wijkaanpak

Tot slot moeten gemeenten bij de basis beginnen in hun plannen om wijken te verduurzamen. Die basis is isolatie. Daarmee wordt het huis comfortabeler en boek je al veel milieuwinst. Ook is het noodzakelijk om in de toekomst de stap naar bijvoorbeeld een warmtepomp te kunnen zetten. Bovendien verdient het zichzelf snel terug. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hierin dé sleutel tot een betaalbare en succesvolle energietransitie ligt. Tijd dus voor gemeenten om zich in hun plannen te richten op tussenstappen als isolatie en (hybride) warmtepompen. Daarmee verhoogt bovendien het wooncomfort en vermindert de CO2-uitstoot tegen relatief lage kosten.

Kortom, niet in een keer van het gas af, maar stap voor stap. Zo maken we een duurzame toekomst praktisch, haalbaar en betaalbaar. Het draagt bij aan het slagen van de wijkaanpak. En vergroot het draagvlak voor de uiteindelijke stap, van het aardgas afgaan. Zo geniet elk huishouden van een comfortabele woning en leveren we een bijdrage naar een zonnige en duurzame toekomst.

Patrick Lammers, CEO Essent.

Bron: Nieuws van Essent rss feed – Bekijk hier de energie aanbiedingen van Essent en van Essent Zakelijk

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie