Waarom de energietransitie meer kansen biedt dan me angst inboezemt

Als CEO van Essent gaat de energietransitie mij aan het hart. In de eerste plaats omdat ik vader ben en voor mij vast staat dat we CO2-neutraal moeten worden om deze wereld leefbaar te houden. Ook voor toekomstige generaties. Daarnaast, en net zo belangrijk, geloof ik hartstochtelijk in vooruitgang. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie ons heel veel kansen biedt. En die moeten we grijpen.

Rotterdam in de jaren zeventig: opgroeien onder de rook van de industrie

Ik neem je graag mee naar mijn jeugd. Als geboren Rotterdammer ben ik in de jaren zestig en zeventig opgegroeid met de haven. En letterlijk groot geworden in de rook van de industrie. Ons hele gezin was hierdoor permanent verkouden. Mijn vader reed in een witte Peugeot, die elke ochtend zwart was geworden door het roet dat de raffinaderijen ’s nachts uitbraakten.

Toch hoorde je daar nooit iemand over klagen. De Rotterdamse haven had vele functies, maar het was vooral dé broodwinning van de stad. Iedereen kende wel iemand die er werkte. In mijn geval was mijn oudste broer lange tijd scheepstimmerman en mijn eerste baan na mijn studie was bij Shell Moerdijk, nu ongeveer dertig jaar geleden.

Rotterdam nu: een bruisende, veel schonere wereldstad

In die dertig jaar tijd is Rotterdam volledig getransformeerd in een veel fijnere en schonere stad. Naast havenarbeiders is er plaats voor startups en consultants, er is volop fijne horeca, de criminaliteit is gedaald, de leefomgeving is vergroend.

Enorme technologische ontwikkelingen hebben niet alleen Rotterdam in een veel fijnere stad veranderd, ook onze economie is totaal veranderd. Er is enorme vooruitgang geboekt. Na de kleuren-tv en betaalbare auto’s in de jaren zestig denderden we door naar de internetrevolutie in de jaren negentig. Er zijn totaal nieuwe bedrijven ontstaan, anderen verdwenen.

Middenin de volgende revolutie?

De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. We zitten misschien wel middenin de volgende revolutie, gedreven door data, connectiviteit en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als Internet of Things (IOT), blockchain, circulaire producten en de snelle kostendalingen van wind- en zonne-energie. Er is steeds meer mogelijk.

Verduurzaming en het Klimaatakkoord: gevangen in ons oude denkraam?

Momenteel zijn verschillende belanghebbende partijen waaronder Essent aan het onderhandelen over een nieuw Klimaatakkoord. Doel is om in december maatregelen af te spreken waarmee Nederland in 2030 minimaal 49% CO2 reduceert. Ons grotere doel is om in 2050 zo goed als CO2-neutraal te zijn, zoals Nederland en 194 andere landen in het baanbrekende klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken.

Wat mij hierbij opvalt is dat we de ongekende klimaatuitdagingen waar wij met z’n allen voor staan benaderen vanuit onze bestaande economische structuur en ons huidige verdienmodel. We stellen de vraag hoe we onze bestaande economie CO2-neutraal kunnen maken.

Maar als we denken vanuit onze toekomstige behoeften komen we wellicht tot hele andere oplossingen. Als zonnepanelen in de toekomst standaard zijn, waarom bouwen we dan nog huizen zonder? Als we producten uit een olieraffinaderij zoals plastic straks niet meer gebruiken, waarom hoort die oude industrie dan nog in een toekomstig Nederland?

Als we één ding zeker weten is dat Nederland er in 2050 wezenlijk anders uit zal zien als in 2018, met een totaal andere economische structuur. En dat verandert het energievraagstuk waar we ons voor gesteld zien ook aanzienlijk.

De energietransitie is een economisch vraagstuk – daar ligt ook de oplossing

Ik pleit ervoor de energietransitie veel breder te benaderen: als een economisch vraagstuk. En dan zien we dat dit ons juist heel veel kansen biedt.

Kijk maar naar de vooruitgang die we in de afgelopen dertig jaar hebben geboekt. Wetende dat de technologische ontwikkelingen sneller dan ooit tevoren gaan, geloof ik dat we de komende dertig jaar tot nog veel meer in staat zullen zijn. We kunnen bijvoorbeeld koploper worden op het gebied van elektrisch vervoer. We hebben een goede infrastructuur om een toppositie in te nemen op het gebied van data & digitalisering. Rotterdam kan uitgroeien tot de circulaire hub van Europa.

Technologisch kan het. Als we de kansen die we hebben verzilveren. Door lef te tonen en de juiste keuzes te maken. Én door burgers actief mee te nemen in de energietransitie en écht handelingsperspectief te geven.

Wat betekent dit voor energiemaatschappijen als Essent?

Zoals ik dertig jaar geleden niet kon voorspellen hoe Rotterdam er nu zou uitzien, kan ik ook niet zeggen hoe 2050 er uit zal zien. Maar voor mij staan twee zaken vast: we willen en móeten CO2-neutraal zijn. En dankzij technologische vooruitgang zullen we de komende dertig jaar tot veel meer in staat zijn dan in de dertig jaar die achter ons liggen. Laten we dat vooral omarmen.

Als Essent willen we mensen helpen om de ongekende mogelijkheden van nieuwe energie te benutten. Soms is dat via kleine stapjes, waarbij we mensen helpen om hun huis te verduurzamen, ook financieel. Soms zijn dat juist grotere stappen, zoals toen we als eerste energiemaatschappij groene energie introduceerden.

De energietransitie biedt ons veel mogelijkheden. Niet alleen een duurzame leefomgeving, maar ook kunnen we ons leven verrijken en makkelijker maken met apps en andere tools. Daar zetten we ons voor in. Dat doen we nu met tal van oplossingen en services zoals apps die inzicht geven in energieverbruik, zonnepanelen (zowel koop als huur), groene energie uit eigen Nederlandse windparken, isolatieoplossingen, maar bijvoorbeeld ook met de integrale verduurzaming van voetbalclubs in samenwerking met de KNVB.

Meer weten?

Essent heeft deze visie uitgewerkt in een gedachte-experiment. Adviesbureau Berenschot is daarbij aangehaakt om de inhoudelijk assumpties te toetsen en uit te werken. Dit heeft geleid tot de publicatie Rethinking the energy transition: new economy, lower emissions waarin we een nieuw economisch perspectief op CO2-reductie richting 2050 schetsen. Een situatie waarin technologische en maatschappelijke trends zorgen voor een nieuwe economische structuur, die uit zichzelf voor lagere emissies zorgt.

Hierover ga ik graag in gesprek, zodat we er met elkaar voor zorgen dat we de kansen die voor het grijpen liggen ook daadwerkelijk verzilveren.

Bron: Nieuws van Essent rss feed – Bekijk hier de energie aanbiedingen van Essent en van Essent Zakelijk

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie