HOE DUURZAAM IS NEDERLAND IN VERGELIJKING MET ANDERE LANDEN – Greenchoiche

Greenchoiche Energie

Bij Greenchoice geloven we in de kracht van duurzaam. Daarom leveren wij aan onze klanten uitsluitend 100% duurzame energie dat is opgewekt op Nederlandse bodem. Helaas blijkt uit onderzoek van het CBS dat Nederland momenteel het slechtst presteert als het aankomt op het opwekken van duurzame energie. Hieronder vertellen we hoe dat precies zit en wat de oplossingen hiervoor zijn.

Hoeveel duurzame energie wekt Nederland op?
Het CBS berekende dat er in 2018 7,4% van onze energie uit hernieuwbare bronnen is opgewekt in Nederland. Deze duurzame energie komt voornamelijk voort uit drie bronnen: wind, biomassa en zon. De verwachting is dat het in 2020 11,4% zal zijn. Dat schiet te kort bij de doelstellingen die de Europese Unie voor al haar lidstaten heeft opgesteld. Volgens die doelstelling zou Nederland in 2020 namelijk 14% van haar energie uit duurzame energie moeten halen. Geen enkel andere lidstaat loopt momenteel zo ver achter op haar doelstellingen.

Welke landen scoren wel goed op het gebied van duurzaamheid?
Met stip op een staat Zweden. Zweden wekte in 2016 al meer dan 53% van haar energie op uit duurzame bronnen. Dat was al meer dan zijn doel van 49% in 2020. Zweden heeft dan ook als doel om in 2045 al volledig klimaatneutraal te zijn. Dit probeert het (land) te bereiken aan de hand van een klimaatwet, waarin letterlijk staat dat het illegaal is om klimaatbeleid geen prioriteit te geven. Daar zouden veel landen een voorbeeld aan kunnen als je het ons vraagt. Daarnaast laten ze grote bedrijven zoals Ikea investeren in groene energie en worden inwoners van Zweden voorgelicht over duurzaamheid en energiebesparing. Kortom, iedereen doet mee en wordt betrokken bij het verduurzamen van het land.

Op ruime achterstand staan Finland en Letland op de 2e en 3e plaats, met respectievelijk 38,7% en 37,2% energie uit hernieuwbare bronnen. Het EU-gemiddelde was in 2016 17% en moet volgens de doelstellingen 20% zijn in 2020. Hieruit blijkt dat Nederland momenteel een flinke achterstand heeft die weggewerkt moet worden de komende jaren.

Hoe verbeteren we duurzaamheid in Nederland?
Vorig jaar heeft het kabinet het klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn plannen geformuleerd waarmee moet worden bereikt dat Nederland in 2050 95% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Door deze plannen te volgen is het de bedoeling dat Nederland de komende jaren haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid zal behalen.

Ook als individu zijn er manieren om bij te dragen aan de duurzaamheid van Nederland. Wek zelf je eigen duurzame energie op met je eigen zonnepanelen of windvangers en ga vervolgens bewust om met de energie die je zelf verbruikt. Zo komen we samen steeds dichterbij een volledig duurzaam Nederland.

Bron: Greenchoice.nl – Bekijk hier de beste aanbiedingen van Greenchoiche

Bekijk hier de energie vergelijker

Plaats een reactie