IMPACT MET NIEUW BOSBELEID – Greenchoiche

Greenchoiche Energie

We stappen over naar een nieuwe manier om het gasverbruik van onze klanten te compenseren. In plaats van het aankopen van certificaten van bosprojecten, waarmee we achteraf CO2-impact financieren, gaan we vooraf projecten mogelijk maken. Met deze manier van compenseren wordt onze impact groter. Onze collega Ruben, manager strategie en CO2-projecten, legt ons uit hoe.

Dat betekent niet dat we niet meer achter de bosprojecten zelf staan die we de afgelopen jaren hebben gesteund. We zien dat er de laatste tijd voldoende kopers van die certificaten zijn, waardoor nu ook zonder Greenchoice de projecten kunnen blijven draaien. De projecten opgezet door onze partners maken inmiddels veel impact. Ruben: “Wij slaan nu bewust een nieuwe weg in en gaan de aankoop van certificaten afbouwen. Het bestaande systeem vinden wij niet verkeerd, maar wanneer vanaf januari het Parijs Akkoord van kracht gaat, vinden wij het moeilijk worden om daarmee CO2-compensatie te claimen en denken we dat directe financiering van projecten effectiever is. Wij gaan het dus anders doen. En roepen andere bedrijven op om dat ook te doen en het woord “klimaatneutraal” te schrappen uit hun vocabulaire.”

“We willen klanten niet meer het gevoel geven dat ze ongelimiteerd gas af kunnen nemen, omdat wij het toch wel compenseren.”

Ruben Veefkind, Manager Strategie Greenchoice

Verkeerde prikkel
Een belangrijk doel van dat nieuwe bosbeleid is het geven van het juiste signaal aan onze klanten. We willen voorkomen dat mensen denken dat ze hun gasverbruik niet hoeven te minderen omdat het al CO2-neutraal is. De groenste energie is nog altijd de energie die je niet gebruikt. We blijven de nadruk leggen op de trias energetica: Zo min mogelijk energie verbruiken, voor de energie die je alsnog nodig hebt uitsluitend duurzame opties kiezen en wanneer dit niet op grote schaal kan, zoals bij gas, dan kiezen voor compensatie van de impact op de natuur. Wij doen dat al jaren heel bewust, overtuigd en grootschalig via boscompensatie en blijven dat doen. Alleen nu met nieuwe projecten, via een duurzamer financieringssysteem. “Ook vinden we de term het verkeerde signaal geven. We willen klanten niet meer het gevoel geven dat ze ongelimiteerd gas af kunnen nemen, omdat wij het toch wel compenseren”, zegt Ruben.

Geen CO2-neutraal gas
We stoppen met het “CO2-neutraal” of “klimaatneutraal” noemen van bosgecompenseerd gas. Ruben: “We vinden dat we de claim dat het CO2-neutraal is per 2021 niet meer waar kunnen maken. Dat zit hem niet in financiering van bosprojecten, maar omdat er her en der dubbeltellingen kunnen ontstaan.” In het Parijse Klimaatakkoord is namelijk besloten dat per 1 januari 2021 ook ontwikkelingslanden gaan rapporteren op hun eigen gestelde klimaatdoelen. Onze bosprojecten liggen vooral daar. In het Kyotoprotocol hadden alleen ontwikkelde landen CO2 targets opgenomen. Nu ook de ontwikkelingslanden aan carbon accounting gaan doen, is het voor ons lastig aan te tonen dat onze impact ook niet door die landen wordt geclaimd.

Als wij de compensatie van bijvoorbeeld het bosproject Rimba Raya in Indonesië meetellen op basis van aangekochte CO2-certificaten, bestaat het risico dat deze impact op de natuur ook door het land zelf wordt meegeteld voor het halen van klimaatdoelen voor ‘Parijs’. Na het van kracht gaan van het Parijsakkoord vinden we het te ingewikkeld om aan te tonen dat de compensatie resulteert in klimaatneutraal gas. Daarom gaan we voor een andere aanpak.

Een schepje er bovenop
“In het Parijsakkoord is afgesproken dat we de klimaatverandering willen beperken tot een temperatuurstijging van 1,5 en in ieder geval 2 graden Celsius”, zegt Ruben. Alle landen hebben plannen ingediend. Als de cijfers van die plannen allemaal opgeteld worden dan gaan we dat niet halen en komen er ruim bovenuit. Ruben legt uit: “Uiteindelijk wil je met een bosproject laten zien dat als je iets echt klimaatneutraal doet, dat jouw plan ook nog eens additioneel is bovenop de plannen die al ingediend zijn. En dan pas, mag je met recht zeggen dat je CO2 compenseert. Alleen is de moeilijkheid nu: hoe kunnen wij aantonen dat onze bosprojecten in ontwikkelingslanden niet meegeteld worden in de monitoring van dat land? Dan zouden wij als kapitaalkrachtig land of bedrijf de eis moeten stellen aan de regering van een arm land om het uit hun accounting te halen, terwijl we het klimaatprobleem hier in het Westen zelf gecreëerd hebben. Potentieel kan dit tot perverse prikkels leiden, waarbij multinationals verleid worden om hun machtspositie te misbruiken voor carbon credits uit een ontwikkelingsland. Dit soort onbedoelde effecten wil je gewoon niet in de hand werken.”

Nieuwe impact
Met certificaten financier je impact uit het verleden dat door het project is gemaakt. Die impact koop je als het ware achteraf. “Wij willen onze verantwoordelijkheid voor de CO2-footprint van het verkochte gas nemen door projecten te gaan voorfinancieren. We blijven daarmee nog steeds CO2-, biodiversiteit- en sociale impact maken, maar op een manier die volgens ons op dit moment een effectievere besteding van ons CO2-budget is.”, vertelt Ruben.

Wij gaan bijvoorbeeld herstel- of restauratieprojecten voorfinancieren zoals mangrove-projecten. De impact op de natuur van zo’n project kost tijd, dus je moet een lange adem hebben. Zou je dit project willen steunen via het certificaatsysteem, dan zou je pas over 10 of 20 jaar de eerste certificaten kunnen kopen en komt zo’n project niet van de grond. Het voordeel van certificaten is wel dat de impact van een project goed geaudit wordt. Om dit te ondervangen schakelen we Face the Future in om via dezelfde standaarden, met richtlijnen en methodieken die ook gebruikt worden in het certificaatsysteem, te controleren of de impact in de praktijk overeenkomt met die op papier. Daarnaast kunnen we die impact ook op lange termijn volgen via satellietbeelden.

De afgelopen jaren hebben we al met verschillende projecten nieuwe impact gefinancierd, zoals het planten van nieuwe bomen met het Jane Goodall Instituut, het steunen van een rechtszaak in Papoea-Nieuw-Guinea en het herstellen van natuur met Justdiggit.

Naast de CO2 die deze bosgebieden uit de lucht halen, brengen ze allerlei andere voordelen met zich mee. Ook hier, net als bij onze eerder gesteunde bosprojecten, is er sprake van een positieve invloed op biodiversiteit door ecosysteemherstel en op de lokale bevolking.

Bosgecompenseerd gas blijft
Greenchoice blijft bosgecompenseerd gas aanbieden, maar we noemen het niet langer CO2 gecompenseerd. We blijven het gasverbruik van onze klanten compenseren door het aanplanten en beschermen van bomen. Omdat bomen tijdens hun groei CO2 uit de atmosfeer opnemen en zuurstof produceren, wordt het gasverbruik gecompenseerd en draagt het bij aan tegengaan van klimaatverandering. Ruben licht toe: “Voor onze klanten verandert er niks. Alleen wordt de claim anders en willen we niet meer uitdragen dat het gas klimaatneutraal is. Van het gas af is het beste. Tot die tijd, en ook wel erna, blijft Greenchoice zich inzetten voor bos en natuur.”

Bron: Greenchoice.nl – Bekijk hier de beste aanbiedingen van Greenchoiche

Bekijk hier de energie vergelijker

Plaats een reactie