WAT IS HET ENERGIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE – Greenchoiche

Greenchoiche Energie

Om klimaatverandering tegen te gaan en de daaruit voortkomende opwarming van de aarde te beperken is een wereldwijde samenwerking nodig. Dat was dan ook een van de drijfveren om een wereldwijd klimaatakkoord te sluiten op de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Hierin is afgesproken om de temperatuur op aarde niet meer dan twee graden te laten stijgen. In navolging van dit akkoord heeft de Europese Unie haar eigen plannen opgesteld, om aan de doelen van Parijs te voldoen. Groot onderdeel hiervan is de Green Deal, waarin staat vastgelegd hoe de EU deze doelen gezamenlijk moet bereiken. Greenchoice vertelt je hier meer over het Europese energiebeleid, de Green Deal en duurzame energie in EU.

De Green Deal: Europa’s energiebeleid
De Green Deal is een programma van de Europese Unie die klimaatverandering tegen moet gaan. Het programma is opgezet onder leiding van Ursala Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het streven achter de Green Deal is om van Europa voor 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Om dit te bereiken zijn een tal van maatregelen bedacht. Voorbeelden hiervan zijn:

Er komt een belasting op brandstof voor lucht- en scheepvaart. Alle verpakkingen zijn tegen 2030 recyclebaar. Er komt voor consumenten een “recht op reparatie”, zodat producten een langere levensduur krijgen. Er zal meer biologisch voedsel verbouwd worden. Op de officiële website van de EU lees je meer over de Green Deal en de exacte maatregelen die genomen worden.

Wat zijn de duurzame energiedoelen van de EU?
Alhoewel de EU een gezamenlijk energiebeleid heeft opgesteld, zijn nog niet alle landen even ver op het gebied van duurzame energie. Momenteel is binnen de EU Zweden het verst als het aankomt op duurzame energie. Zij halen namelijk al meer dan 50% van hun energie uit hernieuwbare bronnen. Andere landen, zoals Nederland, België en Luxemburg halen de 10% nog niet eens. Er is dus nog een weg af te leggen voordat de EU in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is. Om dit te halen is een stappenplan opgesteld. In 2020 moet 20% van de totale energie die in de EU wordt opgewekt duurzaam zijn. Tien jaar later in 2030 moet dit minstens 45% zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in 2050 alleen nog maar gebruikt gemaakt van duurzame energie.

Bij Greenchoice juichen we de deze groene doelen van harte toe. Wil je zelf nu al gebruikmaken van groene energie? Bekijk dan nu de tarieven van Greenchoice en stap over op 100% duurzame energie.

Bron: Greenchoice.nl – Bekijk hier de beste aanbiedingen van Greenchoiche

Bekijk hier de beste aanbiedingen van Greenchoiche

Bekijk hier de energie vergelijker

Plaats een reactie