Vondst 2100 jaar oude nederzetting bij bouw nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Tijdens de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten zijn restanten gevonden van een naar schatting 2100 jaar oude nederzetting, onder andere potten, pannen, scherven, een broche en een paardenschedel. 

TenneT legt een nieuwe 380 kV-‘stroomsnelweg’ aan die vanaf 2023 in gebruik gaat en een bestaande 220 kV-verbinding vervangt. In de voorbereidingen is het trace onderzocht op archeologische waarden. Hierbij hebben archeologen in gemeente het Hogeland een  inheemse nederzetting aangetroffen en verder onderzocht. 2100 jaar geleden waren de Romeinen in grote delen van het land aanwezig, maar niet in wat nu Noord Nederland is. Van de Romeinen is er bronnenmateriaal, van de inheemse bewoners niet, daarom zijn deze vondsten waardevol voor de geschiedschrijving. 

De gevonden materialen zijn voorlopig opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis voor verder onderzoek. TenneT overweegt later dit jaar een aantal vondsten en de verhalen erachter te exposeren in samenwerking met de gemeente. 

OOGtv heeft 4 mei in de nieuwe serie ‘ Stroomlijnen in Groningen’  aandacht besteedt aan de werkzaamheden en de archeolgische vondsten.

Bron: Tennet persberichten rss feed – Bekijk hier de website van Tennet

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie