Vooraankondiging congestiemanagement netdeel Friesland

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het westelijke en zuidelijke deel van 110 kV deelnet Friesland gedurende de periode 2021-2028. 

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder (Liander) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het congestiegebied betreft de 110 kV stations Gorredijk, Heerenveen, Herbayum, Leeuwarden, Lemmer, Louwsmeer, Marnezijl, Oosterwolde, Oudehaske, Rauwerd, Schenkenschans, Sneek en Wolvega. In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen circa 1500 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 980 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot verbruik.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het aanpassen en verzwaren van het Friese 110 kV net en het verhogen van de 220/110 kV-transformatorcapaciteit.

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

Bron: Tennet persberichten rss feed – Bekijk hier de website van Tennet

Kijk en vergelijk zelf en kies uw energie leverancier via de Energie Vergelijker

Plaats een reactie